Verbod op veilings en skoue opgehef

“Die nasionale Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) verwelkom die opheffing van die verbod op die veilings en skoue met onmiddellike effek soos deur die Minister van van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling aangekondig. Die RPO het baie hard saam met die departement en die bedryf gewerk om dit te bewerkstellig,” sê Koos van der Ryst, voorsitter van die RPO.

Dit was ’n uiters drastiese maatreël wat ’n geweldige negatiewe impak op produsente en die bedryf gehad het. Dit het egter ook vrugte afgewerp in die sin dat Suid-Afrika se belangrikste uitvoermarkte ten spyte van die verlies van sy bek-en-klouseer-vrye sone status weer geopen is. Die opening van die Chinese handel is ’n uiters relevante voorbeeld hiervan.

Die RPO verwelkom ook die feit dat veilingsagente nou by die Landbouprodukte-agenteraad (APAC) moet registreer. Die Landbouprodukte-agenteraad is reeds in 1992 ingestel ingevolge Wet 12 van 1992 en is die afdwing van die Wet van kardinale belang. Die RPO moedig alle agente aan om dit wel te doen.

“Selfregulering in die rooivleisbedryf het nou krities belangrik geword indien ons die rooivleisbedryf en markte wil beskerm en elke produsent in die land moet ons hiermee help,” het mnr Koos van der Ryst voorts gesê.

Dit sluit in die daarstel van ’n vrywillige naspeurbaarheidstelsel wat deur die bedryf in oorleg met LITS SA geïmplementeer sal word. Artikel 6 en artikel 8 van die Veediefstalwet kan onmiddellik van toepassing wees op veilings sowel as dieregesondheidsverklarings.

Die bedryf het reeds in samewerking met die RPO maatreëls daargestel wat behoort te geld wanneer veilings in die toekoms gehou word. Hierdie maatreëls sal eersdaags aangekondig en met verloop van tyd deur die Registrateur van Landbouprodukte-agente geïmplementeer word.

Dit is ook noodsaaklik dat beheermaatreëls vir bek-en-klouseer opgeskerp moet word in die drie provinsies wat as buffersones vir die bekamping van bek-en-klouseer dien.

Die geaffekteerde fasiliteite waar uitbrekings voorgekom het moet nou doeltreffend bestuur word ten einde die probleem op te los.

“Ons het almal lesse geleer uit dit wat nou gebeur het,” sê Koos van der Ryst. “Produsente sal in die toekoms self baie meer verantwoordelikheid moet aanvaar om beheerde en aanmeldbare siektes op hul plase te voorkom. Die RPO se Kode van Beste Praktyk gee spesifieke riglyne in dié verband.”

uw Pelser, voorsitter van Agri Lephalale en die Limpopo Veediefstalforum en ondervoorsitter van die Limpopo RPO, het Vleissentraal en André Kock en Seun reeds ooreengekom dat voorsorgmaatreëls ter wille van biosekuriteit by veilingskrale nagekom gaan word. Rugsakspuite en vuurvegters gaan gebruik word om die voertuie af te spuit wat nie deur die “bad” ry nie en drukgange met nekklampe sal verseker dat die diere gespuit word – Red)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.