VLU vir elke vrou

Vaalwater VLU se lede tydens hul Januarie-vergadering is voor v.l.n.r: Susan Steynberg, Sophia Coetzee, Nadine Goddard (voorsitter), Rina van Dyk en Carol Guest en agter: Stompie Vermeulen, Popsie Fletcher, Wilma van der Merwe, (beoordeelaarsameroeper), Carlien Vosloo (mede-voorsitter), Ina Kotze (sekretaresse) en Kotie Hedin
Vaalwater VLU se lede tydens hul Januarie-vergadering is voor v.l.n.r: Susan Steynberg, Sophia Coetzee, Nadine Goddard (voorsitter), Rina van Dyk en Carol Guest en agter: Stompie Vermeulen, Popsie Fletcher, Wilma van der Merwe, (beoordeelaarsameroeper), Carlien Vosloo (mede-voorsitter), Ina Kotze (sekretaresse) en Kotie Hedin

VAALWATER — Die dames van Vaalwater VLU het vroeg vanjaar reeds begin om die finale reëlings te tref en af te handel vir die VLU Bosveldstreekkonferensie wat vanjaar op 2 Maart gehou word. Dié 21ste konferensie word vanjaar in Vaalwater deur Vaalwater VLU aangebied.
Die beloftes van heerlike praktiese vergaderings vir die jaar en interessante sprekers het almal laat uitsien na vanjaar se aktiwiteite. Van die onderwerpe wat aangeraak gaan word is produktiwiteit, kreatiewe vaardighede en lewensverryking.
Die bestuur van Vaalwater VLU en al die lede spreek hul opregte wens uit dat elke dame wat die komende konferensie gaan bywoon ‘n heerlike, ontspanne bederfdag gaan ervaar.
Dit was vir die tak ‘n besondere voorreg om Kotie Hedin, wat verlede jaar ernstig beseer is in ‘n motorbotsing, weer by die vergadering welkom te heet.
Vaalwater VLU se volgende takvergadering is geskeduleer vir 23 Februarie vanaf 09:00 by die Gereformeerde Kerk Vaalwater.
Skakel Zona Visser by 083 357 0503 vir meer inligting oor die tak se bedrywighede.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.