Vrae oor Wapenwet

Leoni Kruger
LEPHALALE — Mogol het ‘n paar vrae van die publiek af ontvang rakende die Wapenwet. Fred Camphor, Hoof Uitvoerende Beampte: SA Jagers, het ons vrae beantwoord.
Mogol Pos: Wat staan my te doen indien jou wapenlisensie verval het en jy het reeds sowat twee jaar gelede aansoek gedoen vir die nuwe lisensie maar dit steeds nie ontvang nie? Beteken dit jy moet weer aansoek doen?
Fred Camphor: Indien jy wel betyds, voordat die lisensie verval het, aansoek gedoen het vir die hernuwing van die lisensie en die aansoek deur die SAPD ontvang en verwerk is, dan is jy steeds wettig in besit van die wapen. Art 24 (4) van die wet bepaal dat, waar ‘n lisensiehouer aansoek gedoen het vir die hernuwing van ‘n lisensie soos voorgeskryf in die wet, bly die ou lisensie geldig (selfs na die vervaldatum) totdat die aansoek om hernuwing afgehandel is.
Indien jy aansoek gedoen het nadat die lisensie verval het en die Polisie reeds jou aansoek aanvaar het, behoort daardie aansoek ook verwerk te word behalwe as die Polisie jou in kennis stel dat die hernuwing nie gedoen gaan word nie.
Dit sou nie raadsaam wees om nou aansoek te doen vir hernuwing van die lisensie lank nadat dit verval het nie.
Dit is wat hulle aanbeveling is. Die advies van SA Jagters is om eerder die wapen veilig in die kluis te hou en verkieslik nie te gebruik nie.
MP: Indien jou lisensie verval het – bepaal die Artikels in die wet wat ongrondwetlik verklaar is, dat jy jou ongelisensieerde wapen mag gebruik?
FC: Nee, indien die lisensie verval het is jy tegnies in besit van ‘n ongelisensieerde vuurwapen maar die wapen is steeds jou eiendom. Dis is juis hieroor wat die hofaansoek van SA Jagters gehandel het. Daar is geen voorsiening in die Wet ingevolge waarvan jy weer wettig in besit van jou eie wapen kan raak soos met ‘n aansoek vir herlisensiëring wat betyds ingedien is nie. Dis is dié leemte in die wet wat SA Jagters betwis het.
Ondat die wapen tegnies “onwettig” in jou besit is sonder ‘n lisensie sou dit nie raadsaam wees om dit te gebruik nie.
MP: Gestel ek staan in my kamer en ‘n vreemde man kom by die deur ingestap. Mag ek hom skiet met my man se wapen waarvoor ek nie ‘n lisensie het nie en my man se lisensie het verval?
FC: Indien die persoon nie jou lewe bedreig het nie, sou daar geen rede wees om hom te skiet nie, selfs al sou jy ‘n wettige wapen met ‘n geldige lisensie beskikbaar hê. Onthou dat jy slegs in noodweer kan optree om jou eie lewe en die lewe van ander te beskerm. Indien daar nie lewe bedreig word nie, is jou reg tot optrede beperk.
MP: En as my lewe bedreig word?
FC: Indien jou lewe bedreig word het jy uiteraard die reg om jou eie lewe te beskerm. Sou jy dan in noodweer optree en ‘n persoon doodskiet sou jy waarskynlik nie skuldig bevind kan word aan moord nie. Jy sal egter wel aangekla kan word vir die onwettige besit van ‘n vuurwapen. Dit is juis waarom ons advies aan lede is om verkieslik nie die wapen te gebruik nie. Sou jy geen alternatief hê nie en die wapen wel gebruik sal daar duidelik versagtende omstandighede in jou guns wees. Die ideale situasie sou egter steeds wees om liewer nie die wapen waarvan die lisensie verval het te gebruik nie.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.