Vry om te vry

LEPHALALE — Die Nederduitsch Hervormde Kerk Onverwacht het Vrydagaand ʼn nagkamp vir graad 8- tot 11- leerders by die kerk aangebied.

Dr Etienne Kok, wat die kinders van die NHK Onverwacht gemeente toegespreek het oor seksualiteit

Ds Bernard Prinsloo, leeraar van die NHK in Onverwacht, het tydens die opening gesê dat die kerk ʼn sinvolle aand in ʼn ontspanne atmosfeer probeer reël het, omdat die kerk ʼn pad het om te stap met dié jong kinders.

Die gasspreker by dié geleentheid was die bekende dr Etienne Kok, mediese dokter, sielkundige, seksuele gesondheidspesialis, huweliksberader, psigoseksuoloog en senior dosent by Steve Biko Akademiese Hospitaal asook by Tukkies se fakulteit Gesondheidswetenskappe. Met soveel titels en kennis was dit nie vir ds Bernard moeilik om dr Kok te kry om met die jongmense te gesels oor moeilike onderwerpe nie.

Dr Kok sê dat daar vier belangrike keuses in tienerjare gemaak moet word: In wie wil jy glo (dit vorm deel van katagese); Wie wil ek wees waar selfbeeld, selfaanvaarding en innerlike vrede ʼn groot rol speel; Wat wil ek met my lewe doen betreffende beroepskeuse en skoolvakke en; Met wie wil ek my lewe deel – ʼn onderwerp wat handel oor verhoudings.

Die hooftema vir die aand was seksualiteit en verhoudings en met ʼn oopkopbenadering het dr Kok die leerders meegedeel dat hulle vry is om te vry, maar, enige spel het reëls en daar moet volgens reëls gespeel word om chaos en beserings te vermy. Hy het gesê dat deelnemers aan enige spel uniek is en respek, verantwoordelikheid, regte en reëls in ag geneem moet word.

“Ons leef in ʼn geseksualiseerde lewe en ek wil graag die rol van seks in verhoudings verduidelik”. Hy het die verskil tussen “sex making” en “love making” verduidelik en gesê die eerste een word net met ʼn geslagsorgaan gedoen, maar by die tweede is die persoon intens betrokke. “Seks en seksmisbruik is nie liefde nie – seks is goed binne die reëls”. Dr Kok het egter gesê dat alles in die lewe oor keuses gaan, hetsy of die gevolge goed of sleg is. “Kinders moet leer om verantwoordelikheid te aanvaar en wanneer die spel nie volgens reëls gespeel word nie kan dit baie pyn en seer veroorsaak. “En ons kry daagliks met die stukkendes te doen as gevolg van verkeerde keuses”.

Dr Kok het daarin geslaag om ʼn groep jong mense te laat nadink oor seks en verhoudings en dit beklemtoon dat die regte keuses groot vreugde in ʼn mens se lewe kan bring.

Die nag is enduit geniet met baie pitkos vir die siel.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.