Vure tans taboe

LEPHALALE — “Die reënval plaaslik het oor die laaste vyf jaar met 45% veminder. Dit verhoog uiteraard die risiko vir onbeplande veldbrande. As die faktore wat veldbrande kan beïnvloed, soos droë plantegroei, baie warm weerstoestande en sterk winde in ag geneem word, moet die maak van vure tans heeltemal vermy word,” sê Nic du Toit, voorsitter van die Brandbestrydingsvereniging (BBV).

Onbeheerde veldbrande is tans ‘n groot risiko

Hy sê dit was voorheen wet dat geen vure vanaf 30 Junie tot 1 Januarie gemaak mag word nie, maar gesien in die lig van die huidige situasie moet daar geen vure gemaak word tot verdere kennisgewing nie. Nie eers ’n vullishoop mag gebrand word nie.

Dit is voorheen gestipuleer dat daar eers 10 mm reën moet val, maar volgens Nic is dit so droog dat 10 mm reën nie regtig ’n impak gaan maak nie.

Indien jy wel ’n vuur moet maak, moet daar skriftelik per e-pos aansoek gedoen word by die BBV by fpa.lep@gmail.com waarna ’n risiko-evaluering gedoen sal word voordat dit goedgekeur kan word.

“Dit is egter baie onwaarskynlik dat die maak van enige vuur tans goedgekeur sal word,” sê Nic.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.