Wat behels die strafproseswet

Die breë publiek is meesal oningelig oor wat die strafproseswet behels. Dit is nie aan almal bekend nie en baie mense het nie ‘n idee wat hul regte is in geval van ‘n arrestasie nie.
Dié gevolgtrekking is gemaak tydens die vergadering van die Lephalale Gemeenskapsveiligheidsforum Donderdag 17 Augustus. Daar is ook prokureurs wat spesialiseer in Strafreg en Mogol Pos het gaan ondersoek instel.
Wanneer moet ek ‘n Strafwetprokureur raadpleeg?
Dit is raadsaam om ‘n prokureur te kontak:
• sodra jy van ‘n misdaad aangekla of selfs beskuldig word;
• wanneer jy versoek word om deur die SAPD ondervra te word;
• wanneer jy van mening is dat lede van die SAPD onwettig opgetree het. Klagtes teen die polisie word ondersoek deur IPID, (die Independant Directorate Act 2011).
Enige persoon is vry om hom- of haarself in strafverrigtinge te verdedig, maar die opsie word nie aanbeveel nie. In die geval waar jy van ‘n misdaad aangekla is kan ‘n prokureur:
• stappe neem om jou vrylating vanuit aanhouding te bewerkstellig;
• met die owerhede onderhandel om klagtes teen jou te laat vaar of te verminder;
• inligting versamel om jou saak te versterk en moontlike swak punte in die Staat se saak aan die lig te bring;
• ‘n privaatspeurder of ‘n deskundige opdrag gee om jou saak te ondersoek;
• verseker dat geen getuienis teen jou onwettig bekom is nie.;
• ‘n identiteitsparade bywoon om die regverdigheid daarvan te verseker;
• jou by die verhoor verteenwoordig; en of
• verseker dat jy die ligste moontlike straf opgelê word.
Verskil Strafregprokureurs van gewone prokureurs?
Nee. Dit is wel waar dat byna twee derdes van Suid-Afrikaanse regsfirmas nie strafregsake onderneem nie.
Volgens die Wetsgenootskap van Suid-Afrika se “National Survey of the Attorney’s Profession” beoefen slegs 35.6% van firmas strafreg.
Volgens Wikipedia ervaar die meeste prokureurs die strafhowe as ‘n intimiderende plek.
Wat moet ek doen as ek in hegtenis geneem is?
Enige persoon wat in hegtenis geneem is het die reg om stil te bly en hom- of haarself nie by ‘n misdaad te impliseer nie. Dit word in meeste gevalle nie aanbeveel dat jy verklarings van enige aard aan die SAPD maak nie. Indien so ‘n verklaring misverstande uit die weg kan ruim of jou onskuld kan bewys, kan jou prokureur namens jou vertoë rig.
Na inhegtenisname behoort ‘n dokument aan jou oorhandig te word wat jou regte verduidelik. Jy kan wel hierdie dokument onderteken maar geen ander dokumente nie. Na inhegtenisname kan die SAPD die volgende doen:
• jou hand-, palm- en voetafdrukke neem;
• ‘n identiteitsparade hou (jy moet altyd daarop aandring om jou prokureur teenwoordig te hê;
• ondersoek instel om te bepaal of jou liggaam enige merke of ander uitkenbare eienskappe het;
• ‘n foto van jouself neem; en
• jou na ‘n geneesheer neem sodat jou bloed getrek kan word.
(Bron: prokureur.co.za)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.