Wat beteken VLU vir vroue?

Ria Strydom, Bosveld VLU Streekvoorsitter skryf:
“Ek het ‘n passie vir die jong vrou van vandag. Hulle bring ‘n nuwe energie en hulle spring in met soveel entoesiasme, dit is aansteeklik!
Die VLU bied ‘n platform vir elke vrou om te deel in die opvoeding van die volwasse vrou en dit bied die geleentheid aan elkeen om ‘n bydrae te lewer en ‘n belangrike rol te speel in haar omgewing.
Lede kry die geleentheid om nuwe vaardighede as tuisteskeppers te ontwikkel deur middel van verskeie programme asook fisiese demonstrasies en opleiding. Hierdie vaardighede vorm deel van elke vrou se wêreld om haar gesin en geliefdes.
Majoor E.W. Hunt se inisiatief het gelei tot die stigting van die Transvaalse Vroue Landbou Unie (TVLU) wat toe ‘n afdeling van die Transvaalse Landbou Unie (TLU) was, op 8 September 1925. Die manne het gereeld vergader en hy het dit goedgedink dat die dames ook moet bymekaarkom.
In Junie 1931 het Majoor Hunt besluit om ‘n nasionale organisasie vir die vroue van Suid-Afrika te stig en so is die Suid-Afrikaanse Vroue Landbou Unie gestig in Oktober 1931, wat al vier provinsies insluit, met Edith O’ Connor as voorsitter.
In 1995 ontbondel die TVLU en VLU Noord (Limpopoprovinsie) word gestig. VLU Noord betaan uit drie streke naamlik Bosveldstreek, Koraalstreek en Soetdoringstreek.
Die VLU is nie ‘n welsynsorganisasie nie. Die VLU se hoofdoel is om te voorsien in die verruiming van die opvoeding van die vrou deur onderrig en opleiding in alle vertakkinge, van landbou en tuinbou, aktuele sake, kreatiwiteit en gesondheid. Ons doelstelling is om op te tree tot voordeel van die vrou en kind, gesin en gemeenskap. Onder leiding van die VLU het die weermag-afdeling vir vroue in George ontstaan, biblioteke in dorpe asook ‘n reisende biblioteek is begin, tuisnywerhede is op die been gebring en verskeie padreëls is ingestel, om net ‘n paar te noem. Dit het begin as ‘n besprekingspunt wat tot die hoogste regeringsvlak gevat word om ingestel te word.
Hierdie beskrywingspunte gee die gewone lid die geleentheid om ‘n groot verskil te maak.
Die VLU behandel ook skryfkuns, fotografie en skilderkuns asook die meer tradisionele afdelings soos gebak, preservering, naaldwerk, hekelwerk, breiwerk, borduurwerk en handvlyt.
VLU Noord het ook hul eie tydskrif wat drie keer per jaar verskyn, waarin die publiek dan ook kan adverteer. Dus nooi ek elkeen wat belangstel om vaardighede aan te leer of net wil kom vriende maak en lekker saam kuier of wat lus het om ‘n verskil in jou gemeenskap te maak, hartlik uit na een van ons vergaderings wat maandeliks by nege takke hier in ons pragtige Bosveld aangebied word.”
Skakel Ria by 084 520 0120 of stuur ‘n e-pos na bosveldstreek@vlunoord.co.za vir meer inligting.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.