Welkom in Lephalale

LEPHALALE — Ds Wynand van Niekerk en sy vrou Carina het hulle onlangs in Lephalale gevestig as die nuwe herderspaar van die Evangelies Gereformeerde Kerk in Onverwacht.

Hy sê dat God hom, vars uit die kweekskool, deur die teksvers uit Sagaria 6:15 geroep het: “En die wat vêr is, sal kom en aan die tempel van die Here bou. Dan sal julle weet dat die Here van die leërskare my na julle gestuur het. En dit sal so wees, as julle nougeset luister na die stem van die Here julle God”. Hy voel klaar tuis en glo dat hy en sy gesin God se roeping met vrug in die dorp sal kan voortsit.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.