Woon die volgende vergadering by!

LEPHALALE — Lephalale Going Green (LGG), ’n privaat inisiatief wat gedurende 2019 die lig gesien het, se doel is om inwoners in en om Lephalale bewus te maak van herwinning, hersiklering en die belangrikheid daarvan om nie rommel te strooi nie.

Lede van LGG het hulle werk Donderdag 6 Februarie voortgesit tydens ’n vergadering by Machauka Lodge. Winnie Baloyi van die Lephalale se Vullisdepartement het die munisipaliteit verteenwoordig.
 Joe Meyer, wat eenparig herverkies is as LGG-voorsitter, het gesê dat die forum moet kyk na die huidige stand van sake en hoe daar reeds gevorder is. Dit moet vergelyk word met toekomstige doelwitte en aksies en dan kan bepaal word hoe om by hierdie doelwitte uit te kom.

Die eerste fokuspunt is om vanjaar meer te konsentreer op opvoeding en bewusmaking, maar ook om mense se houding jeens rommelstrooi te beïnvloed.

Tweedens poog die forum om, in samewerking met die munisipaliteit, ’n sterker benadering ten opsigte van wetstoepassing te volg.

Derdens gaan meer blou en oranje dromme op strategiese plekke geplaas word. Dit is belangrik om elke inwoner positief te beïnvloed om te herwin en werkswinkels kan byvoorbeeld ’n goeie wegspringplek wees.

Hannes Botha, ’n entrepreneur wat die vergadering bygewoon het, het groot planne. Hy gaan die vergadering op 20 Februarie om 10:00 by Machauka toespreek en besigheidseienaars word veral genooi om dit self by te woon of verteenwoordigers te stuur. LGG is ’n gemeenskapsprojek en huisbewoners is ook welkom om dit by te woon. Dit beloof om ’n baie insiggewende vergadering te wees.

Daar gaan ook oor al die aspekte van “downstream beneficiation” gepraat word wat groot finansiële voordele vir entrepreneurs inhou.

Dit is vir LGG belangrik om ’n gesonde verhouding met die plaaslike munisipaliteit te handhaaf en hulle van hulp te wees, en nie net op die kantlyn te staan en te kritiseer nie. Dit is in belang van elke inwoner om weer van Lephalale ’n spogdorp te maak!    

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.