Bianca Els tot u diens

Leoni Kruger
LEPHALALE — Bianca Els, ‘n bedryfsielkundige en geregistreer by die mediese raad (HPCSA) PS-nommer: 0133035 woon vanaf Oktober 2016 in Lephalale en sy het reeds die afgelope paar maande ‘n florerende praktyk op Olden Rose in Hermanstraat se perseel.
Bianca spesialiseer in streshantering, emosionele intelligensie en die waarde daarvan om maatskappye en werknemers te bemagtig vir toekomstige groei.
Bianca het in 2008 haar B.Com-graad in sport- en rekreasiebestuur aan die Noordwes Universiteit verwerf. Sedertdien gaan sy net van krag tot krag!
Sy verwerf haar B. Com Hons in Bedryfsielkunde in 2011 en in 2012 volg sy met haar Meestersgraad in Bedryfsielkunde met die titel: “The evaluation of a leadership development centre for a manufacture organization in the steel industry” – ook by die NWU.
In 2016 besluit Bianca om haar man finaal na Lephalale te volg en hier begin sy haar eerste eie privaatpraktyk – ELS Industrial Psycology Inc.
Bianca het intussen ook geregistreer vir haar doktorsgraad in Bedryfsielkunde met die titel: “Addressing the well-being of South African Managers: An authentic leadership intervention approach”. ‘n Mondvol.
Dit verbaas mens nie dat sy al die balle in die lug hou nie – sy beskryf haarself immers as hardwerkend, doelgerig met ‘n oog vir detail.
Bianca het in haar loopbaan en ook deur haar studiejare verskeie artikels aangebied en geskryf en as spreker opgetree.
Een van haar artikels, “Efficiency Evaluation of a Leadership Development Assessment Centre for Managers” is in 2012 in die Journal of Psycology in Africa 2013, 23(1), 113-118, gepubliseer.
Bianca is die ideale persoon om te skakel indien jy jou werknemers vir ‘n daglange werkswinkel wil stuur oor enige werksverwante onderwerpe bv. diversiteit en die waarde van emosionele intelligensie en woedebestuur. Bianca kan ook vir jou maatskappy opleiding- of intervensieprogramme aanbied wat pasgemaak is sodat dit jou maatskappy se behoeftes aanspreek.
Vir prokureurs bied sy haar dienste aan vir Mdico-regsassesserings en die skryf van verslae. Sy doen verder psigometriese toetse vir vakkeuses, beroepsvoorligtingtoetse en funksionele kapasiteitassessering (bepaal persoon se vermoë om in die werksomgewing te kan funksioneer).
Bianca spesialiseer ook in traumaberading (byvoorbeeld in gevalle waar iemand in ‘n maatskappy sterf en die res van die werknemers sukkel om die persoon se dood te verwerk) asook berading vir individue en maatskappy.
Dit is belangrik om daarop te let dat individue die beradingsessies by hul mediese fonds kan eis – anders as in gevalle waar die berader sonder die nodige tersiëre kwalifikasies nie by die Suid-Afrikaanse Gesondheidsdiensteraad (SAGDR) geregistreer is nie.
Skakel Bianca gerus by 082 210 3754 om ‘n afspraak te maak.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.