Jou en mnr Taks se belastingverhouding — Soos voorspel deur die Minister van Finansies

Ná die Minster van Finansies se begrotingstoespraak mag jy dalk voel dat jy op die oomblik nie heeltemal seker is of jy nog vir jou verhouding met mnr Taks kans sien nie. Hy is egter ’n baie jaloerse verhoudingsmaat en oor die beëindiging van hierdie verhouding het jy ongelukkig nie ʼn sê nie. Gelukkig, soos in enige ander verhouding, indien jy die ander persoon beter leer ken, begin jy ook leer wat jy moet doen (of nie moet doen) om in sy goeie boekies te bly. Hier volg net ’n paar van die nuwe belastingimplikasies vir Jan Alleman en hoe jy moontlik enige woede-uitbarstings van mnr Taks kan verhoed:

1. Belasting op Toegevoegde Waarde:
Die koersverhoging van 14% na 15% word tans as die mees “regverdige” belastingaanpassing beskou. Die laer inkomstegroep spring hierdie belasting vry op ’n groot persentasie van hul kruideniersmandjie te danke aan nul-koers-items. Dit is wat meestal gesien word as noodsaaklik en nie as luukshede nie. Die kabinet het ook aangekondig dat hul bereid is om die mandjie van nul-koers-items te vergroot.

2.  Artikel 7 C
Hierdie wetgewing het menige boedelbeplanner se haarfyn beplanning in die wiele kom ry. Vanaf 1 Maart 2017 beteken dit reeds dat enige rentevrye lening aan ʼn trust sou beteken dat dit deel vorm van die individue se boedel en ook dat enige rente nie verhaal, gelykstaande aan die offisiële rentekoers, as ’n donasie gesien sou word. Na verdere wysiging van die wetgewing op 19 Julie 2017 is enige hoop om hierdie lenings eerder in ʼn maatskappy te toon, met die trust as alleen aandeelhouer, ook weggeneem. Dit wil tans blyk dat om eiendom in jou eie naam te registreer die veiligste opsie is en daarom sal dit wys wees om met jou makelaar te praat oor voldoende lewensdekking as voorsiening vir boedelbelasting.

3. Holistiese hervorming van die diesel rabatsisteem
Dit dui op die moontlikheid daarvan om die diesel rabatsisteem te skei van die BTW-sisteem, wat hopelik goeie nuus is vir elke boer in die omgewing. Diesel rebatte behoort vinniger uit te betaal danksy oudits wat vinniger afgehandel word.

4. Algemene aftrekkings
Alhoewel mnr Taks sy hand elke jaar diep in jou sak steek is daar wel aftrekkings, wat deur middel van slim beplanning, vir jou die mees effektiewe belastingsituasie kan skep. Kontak die span by Noble Rekenmeesters om jou verhouding met mnr Taks in ’n gelukkige een te omskep.

Skakel Noble Rekenmeesters by 014 940 0982 vir enige verdere inligting rakende die nuwe finansiële begroting.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.