Ken jou bome

Die volgende uitstappie van die Dendrologiese Vereniging Manketti-tak vind plaas op Saterdag 28 Oktober onder leiding van boommeester Kobus Roux. Die uitstappie word gehou te Hainshaven, (Bulgerivierpad) afdraai by Schoongelegen ongeveer 80 km vanaf Lephalale. Die tak en die plaaseienaar …

Read More

LEPHALALE — Die dendrologiese vereniging se plaaslike Tak Manketti nooi alle belangstellendes uit na hulle eerste byeenkoms vir vanjaar op Saterdag 21 Januarie 2017. Vier bome en een struik sal tydens die geleentheid geïdentifiseer word en “boommeester” Andre van Stryp …

Read More