38 jaar jonk

LEPHALALE — Die NG Gemeente Ellisras-Wes, wat voorheen deel was van die NG Kerk Albertyn, se 38-jarige bestaansjaar is die afgelope naweek behoorlik gevier.

Ds Fanie Steyn, brugleraar en drie van die stigterslede, Joe Meyer, Paul van Niekerk en Bez Bezuidenhout

ʼn Gemeente wat vir sewe jaar hulle eredienste in ʼn saal met klavierbegeleiding gehou het, weet hoe om ʼn gemeentekompleks te waardeer – veral as die lidmaattal in dié sewe jaar tot 2 000, die kategeseskool met 500 en die kerkraad met meer as 100 lede gegroei het.

(Bron: Inwyding van gemeentesentrum-blad.)

Die gemeente het vanaf 26 Junie 1980 in ʼn saal kerk gehou totdat die kerkgebou amptelik op 14 Augustus 1987 in gebruik geneem is met ds Tokkie Scheepers as eerste en ds Koos Robb as medeleraar.

Die gemeente het Sondag 24 Junie dié besondere mylpaal gevier saam met ʼn paar stigterslede, naamlik Joe Meyer, Paul van Niekerk en Bez Bezuidenhout. Hulle het ʼn paar brokkies rondom die afstigting en bou van NGK Ellisras-Wes met die gemeente en besoekers gedeel.

Na afloop van die erediens is daar saam gekuier terwyl 38 duiwe losgelaat is. Nog ʼn hoogtepunt van die dag was die verjaarsdagkoek, in die vorm van ʼn 38.

“Ons wil van hierdie geleentheid gebruik maak om elke persoon wat oor die jare ʼn bydrae van watter aard ook al gemaak het, opreg te bedank. Laastens ons lof en eer aan ons Hemelse Vader vir Sy genade om ons leuse uit te leef tot eer van Sy Naam: GOD GEE OM, DAAROM GEE ONS OM.”

Die gemeente is tans in proses om ʼn nuwe leraar te beroep.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.