Brandpunte bespreek

Leoni Kruger
LEPHALALE — Alle lede van die brandbeskermingsvereniging (BBV) kan ‘n sertifikaat as bewys van lidmaatskap aanvra by Pieter du Plessis, ondervoorsitter van die BBV. Die sertifikaat is nie noodsaaklik nie, maar dien slegs as ‘n bewys.
Lidmaatskapaansoekvorms is beskikbaar by Sandra Pretorius by die Agrikantoor. Sandra kan geskakel word by 014 763 1888 of 082 302 3772. Sy is elke weekoggend vanaf 08:00 by die kantoor.
Die gemeenskap is tydens die vergadering van die landelike veiligheidsforum (LVF) wat Donderdag 19 Mei gehou is, daarop gewys dat ALLE brande, ongeag die grootte of tyd van die brand, by die dienskamer (Delta 1) of by die nommer 081 701 1089 gerapporteer moet word sodat dit op rekord gehou kan word. Dié rekords is onder andere nodig wanneer die noodsaaklikheid van Working on Fire (WoF) in die dorp gemotiveer moet word.
Die verteenwoordiger van WoF het aan die vergadering bevestig dat daar slegs twee weke oor is om hulle verblyf in Lephalale goed te keur. Douw Pelser, voorsitter van die LVF het versoek dat die proses bespoedig word.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.