“Daar is nie water nie”

LEPHALALE — Die Algemene Jaarvergadering van die Mokolo Watergebruikersvereniging (MWGV) is Vrydag 3 Augustus by die Palm Park Hotel gehou.

Nic Knoetze, Uitvoerende Hoofbestuurder van SAAFWUA (South African Association of Water User Associations) het ʼn deeglike oorsig gegee oor die werking van SAAFWUA en hoe WGV’s en besproeiingsrade bestuur behoort te word. (In terme van gedelegeerde bevoegdhede.)

Die SAAFWUA is in 2004 gestig en verteenwoordig tans 112 WGV’s en besproeiingsrade wat ongeveer 408 000 hektaar (ha) van die 1 2000 000 ha (34%) wat besproei word in Suid-Afrika insluit. Die SAAFWUA word deur die Departement van Water en Sanitasie (DWS) gesien as die mondstuk van belangegroepe.

Wolfie Jahn (Raadslid van Wyk 6) het verduidelik hoe fase een van die installering van watermeters werk en waarom dit belangrik is om die regte meter te hê. (Plase 20 hektaar en groter met waterregte moes reeds vanaf 1 Julie vanjaar watermeters geïnstalleer hê.)

Die WGV (sub-area Lephalale) het besluit watter soort watermeter die mees aanvaarbare is. Hulle het deeglike navorsing gedoen om meters te identifiseer wat volhoubaar en waarde vir geld is asook voldoen aan die vereistes wat deur die WGV (sub-area Lephalale) daargestel is. Tenders is gevra en daar is besluit op die meter wat geïnstalleer moet word. Die besonderhede ten opsigte van die meters is tydens die Algemene Jaarvergadering 2016 voorgelê en is deur die vergadering goedgekeur.

Daarna is die meters ná die 2017 Algemene Jaarvergadering aangekoop en teen kosprys aan boere wat besproei beskikbaar gestel. Terme vir die afbetaling daarvan is ook vir hulle aangebied.
Jahn het verduidelik dat die meter die gebruiker se eiendom is. Elke metereienaar kry sy of haar eie wagwoord wat beteken jy kan self op jou rekenaar of selfoon ingaan om te sien wat jou watergebruik is. Gebruikers is ook aangeraai om die meter nie in die son te laat staan of dit te begrawe nie. Daar mag ook nie met die meters gepeuter word nie. Dit word in Augustus verseël en indien daar gevind word dat daar met die meter gepeuter is, word die peuteraar beboet en waterregte gaan opgeskort word.

Fase twee behels dat watermeters op plase vanaf 10-19 ha teen 1 Julie 2019 geïnstalleer moet wees, indien nie, moet die gebruiker die gevolge dra.

Francois van den Berg, voorsitter van die MWGV, het verduidelik dat alle “lodges”, gastehuise, behuising wat uitverhuur word, ens, ʼn lisensie móét bekom vir die gebruik van water uit die rivier, al het die gebruiker besproeiingsregte. (Besproeiingsregte is slegs vir landboudoeleindes en huishoudelike gebruik). Van den Berg het beklemtoon dat lede se watergebruik beperk is tot net 40% van hulle waterregte omdat “daar eenvoudig nie genoeg water is nie”. Hy het hulle versoek om te hou by die 40%.

Die MWGV se kantoornommer is 014 763 3095.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.