Geloftefees – 15 Desember 2018

Deut 23:21 As jy aan die Here jou God ʼn gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie; want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word.

Barend Pienaar vuur die “Grietjiekanon” by ʼn vorige geleentheid

Daar word Saterdag 15 Desember ʼn Geloftefees te Orion-skietbaan gehou en geloftedienste word Sondag 16 Desember by die onderskeie kerke en feesterreine gehou.

Hierdie fees te Orion-skietbaan word in samewerking met die ander feesterreine (Sarah Bell, Steenbokpan, Weidhoek en ook Ellisras Veilingskrale) gereël.

Volgens die organiseerders is die doel van die vieringe om kinders en jongmense in te lig oor waaroor die dag werklik gaan.

Uit eie geledere sal Ignatius Erasmus die feesrede hanteer. Gert du Plessis sal as aankondiger voorvat en geskiedenis rondom die onderskeie vlae gee. ʼn Voorbeeld van elke vlag soos voorsien deur Agnes Olivier sal deur JP van Staden en ander ruiters op hul perde ingery word.

ʼn Presiese replika van die Grietjie “kanon” wat tydens die slag gebruik was sal deur Barend Pienaar afgevuur word.

Jan van der Merwe en ander sal met hul swartkruitgewere, wat tydens die oorgrens oorloë gebruik is, skiet. Daar sal ook in sarsies saam met vandag se nuwer wapens geskiet word sodat die kinders die verskil kan sien. Daar is reeds nuwe jukskeibane gebou en hiermee saam word boeresport beplan. Al gehoor van kettingtrek? Gaan kyk self.

Die aand kan almal saamkuier en braai.

Die plaaslike GPF sal ʼn stalletjie hê waar yskoue koeldranke en water verkoop sal word. Fondse gaan vir die GPF.

Die dag sal op die gepaste wyse deur kampgodsdiens afgesluit word.

Die feesprogram sal eersdaags in die Mogol Pos gepubliseer word.

Die volgende mense kan geskakel word vir navrae: Ds Arno Nieuwhoff — 073 240 6030;

Japie Lotter – 076 776 8880; Jan van Staden – 082 953 4875; Dirk Uys – 079 696 5947 (Weidhoek); Johan van der Merwe – 084 515 7732 (Sarah Bell); en Ignatius Erasmus – 071 167 7407 (Steenbokpan).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.